Krajina / Slovensko
Krajina
Obľúbené Prázdne
Obľúbené
Žiadne obľúbené produkty
Košík
Prázdny košík
22. april 2021

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasíte s tým, že spoločnosť PCsupport.cz s.r.o. so sídlom: Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ: 278 39 583, DIČ: CZ27839583 (ďalej len ako "správca"), ako prevádzkovateľ internetového obchodu Swissmedicus.ch na adrese www.swissmedicus.ch/sk/, bude spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.
 

1. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH SPRÁVCOM

Osobné údaje budú správcom spracovávané v rozsahu, v akom ste tieto správcovi dobrovoľne poskytli v súvislosti s prihlásením sa k odberu obchodných správ (newsletterov) zasielaných správcom, a to v rozsahu e-mailovej adresy.
 

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracovania je tento Váš udeľovaný súhlas, popr. v rozsahu osobných údajov nevyhnutných pre splnenie práv a povinností vyplývajúce z právnych predpisov aj tieto predpisy.
 

3. ÚČELY ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení podle zákona NR SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích a se zasíláním reklamy podle zákona NR SR č. 147/2001 Z.z. o reklamě, v platném znění, týkajících se správcem provozovaného e-shopu, resp. nabídky jeho zboží, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou Vámi v rámci přihlášení se k odběru obchodních sdělení (newsletterů), včetně též za účelem s tím souvisejícího zařazení do databáze správce adresátů zasílaných obchodních sdělení.
 

4. DOBA SPRACOVANIE ÚDAJOV A ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRAVCOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané správcom po dobu trvania služby odberu obchodných oznámení (newsletterov) zasielaných správcom a ďalej po dobu 6 mesiacov po jej zrušení, resp. po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na tento účel. Tým nie je akokoľvek dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu pre splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov je udeľovaný dobrovoľne, pričom ho môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu info@swissmedicus.ch alebo písomného oznámenia adresovaného správcovi na adresu PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, Česká republika. Odvolaním súhlasu však nie je nijako dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
 

5. PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom;
  • Právo na opravu osobných údajov;
  • Právo na vymazanie osobných údajov;
  • Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov;
  • Právo na prenosnosť osobných údajov;
  • Právo na vylúčenie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovanie;
  • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
  • Právo na oznámenie prípadov porušenia bezpečnosti osobných údajov.
     

Všetka vyššie uvedené práva je možné uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) odoslanej na adresu info@swissmedicus.ch. Na túto adresu sa možno obrátiť aj v súvislosti so žiadosťou o ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa vyššie uvedených práv. Obdobne možno uvedené práva uplatniť tiež korešpondenčnou formou na adresu sídla správca - PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, Česká republika.
 

6. ŠPECIÁLNE PRÁVO NAMIETAT

Popri hore uvedených práv máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré správca spracováva na účely priameho marketingu. V takom prípade nebude správca bez ďalšieho osobné údaje už naďalej na tento účel spracovávať.
 

7. Právo sťažovať u dozorného orgánu

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako dozorný orgán, ak sa domnievate, že pri spracovaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje Úradu pre ochranu osobných údajov:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
telefon: +421 /2/ 3231 3214
emailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.skpdp.gov.sk
internetové stránky: www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk
 

8. Prístup k osobným údajom a ich zabezpečenie

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správcu, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretej osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky právnych predpisov, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a osobné údaje.Těmito osobami môžu byť najmä osoby zabezpečujúce rozosielanie obchodných oznámení (newsletterov), ktoré však budú mať prístup k týmto údajom len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Všetky osobné údaje, ktoré budú správcovia poskytnuté, sú ukladané v bezpečnej databáze a chránené štandardnými postupmi (šifrovanie, prístup oprávnených osôb, atp.).
 

9. Záverečné ustanovenia

Týmto potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne, a že ste bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Súčasne potvrdzujete, že tento súhlas udeľujete slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne.

Bližšie údaje o spracovaní osobných údajov správcom nájdete v samostatnom dokumente Zásady spracovania osobných údajov, ktorý je dostupný tu, a s ktorého obsahom a podmienkami ste sa zoznámil.Mohlo by Vás zajímat

Skladom
7,99 €
6,66 € bez DPH
Jedná sa o unikátny balzam vyrobený z konopného oleja a 25 druhov bylín. Konská masť s konopou je vyrobená pod...
7,99 6,66 € bez DPH
Skladom Exp. do 24 hod.
Množstvo
Skladom
7,99 €
6,66 € bez DPH
Jedná sa o unikátny balzam vyrobený z konopného oleja a 25 druhov bylín. Konská masť s konopou je vyrobená pod...
7,99 6,66 € bez DPH
Skladom Exp. do 24 hod.
Množstvo
Skladom
15,99 €
13,33 € bez DPH
Jedná sa o silnejšiu verziu unikátneho balzamu vyrobeného z 25 bylín. Konská masť forte hrejivá je vyrobená po...
15,99 13,33 € bez DPH
Skladom Exp. do 24 hod.
Množstvo
Prihlásenie
Registrácia

Ešte nie ste registrovaný? Vytvorte si jednoducho účet zde a získajte ojedinelé výhody.

Zabudol som heslo
Registrácia